Home > Oferta > Systemy Pożarowe 
Home > Serwis (Instrukcje)

Alarmcom 

Instrukcje SSP Alarmcom 
( en - oznacza wersję dokumentu w języku angielskim )
b SYNOVA - Informacja ogólna
  Opis systemów Synova - Alarmcom Szwajcaria
Lista referencyjna systemów Synova - 03.07.2001
Folder SynoLOOP - system analogowy adresowalny (en)
Folder SynoLINE - system konwencjonalny (en)
pdf 127 KB
pdf 52 KB
pdf 132 KB
pdf 104 KB
linia
b SYNOVA  ANALOGOWA  ADRESOWALNA - KARTY KATALOGOWE
Katalog skrócony SSP Alarmcom (en)
FC 330A - Centrala (2 strony, en)
FC 330A - Centrala (4 strony, en)
Akcesoria magistrali LON-BUS (en)
OP 320A, OH 320A, HI 320A - czujki adresowalne (en)  
MT 320A - Ręczny ostrzegacz pożarowy, ROP (en)
AI 300, AI 340 - Wskaźniki zadziałania czujek (en)
EB 320A, EB 322A - Liniowe moduły wejściowe (en)
AB 320A, AB 322A - Liniowe moduły wyjściowe (en)
ABI 320A, ABI 322A - Liniowe moduły wyjściowo/wejściowe (en) 
DC 1192 - Liniowy moduł linii bocznej lub wyjścia do sygn. (en)
CB 320A - Liniowy moduł wejściowy linii bocznej (en) 
pdf 1 909 KB
pdf 145 KB
pdf 256 KB
pdf 460 KB
pdf 47 KB
pdf 53 KB
pdf 56 KB
pdf 171 KB
pdf 170 KB
pdf 176 KB
pdf 84 KB
pdf 80 KB
linia
b SYNOVA  KONWENCJONALNA - KARTY KATALOGOWE
FC 330C - Centrala (en)
OP 320C - Czujka optyczna (en)
OH 320C - Czujka optyczno - temperaturowa (en)
HI 320C - Czujka temperaturowa (en)
MT 320C - Ręczny ostrzegacz pożarowy, ROP (en)
AI 320, AI 322 - Wskaźniki zadziałania czujek (en)
pdf 82 KB
pdf 369 KB
pdf 206 KB
pdf 293 KB
pdf 47 KB
pdf 57 KB
linia
b SYNOVA  ANALOGOWA ADRESOWALNA - INSTRUKCJE ( Dostęp ograniczony )
Faza 2
FC 330A - Instrukcja instalacji i programowania centrali
SWE 330A - Instrukcja instalacji i obsługi programu

Faza 3
FC 330A - Instrukcja instalacji i programowania centrali
SWE 330A - Instrukcja instalacji i obsługi programu
FRP 320A, FRP 332A - Instrukcja instalacji wyniesionych
paneli obsługi systemów FC 330A


Wspólne dla fazy 2 i 3
FC 330A - Rysunki montażowe i płyta czołowa centrali
FC 330A - Instrukcja okresowej obsługi serwisowej
FC 330A - Instrukcja obsługi central adresowalnych

K3M010, K3M020 - Instrukcja instalacji modułów linii
konwencjonalnych systemów FC 330A

K3L100, FCLD32 - Instrukcja instalacji wskaźników diodowych
systemów FC 330A

EB 320A - Informacja techniczna, instrukcja instalacji
AB 320A - Informacja techniczna, instrukcja instalacji
ABI 320A - Informacja techniczna, instrukcja instalacji
DC 1192 - Informacja techniczna, instrukcja instalacji

OP 320A, OH 320A, HI 320A - Czujki serii 320 systemów Synova
Informacja techniczna, instrukcja instalacji

Czujki serii 320 systemów Synova - Instrukcja malowania
MT 320A - Informacja techniczna, instrukcja instalacji i obsługi

pdf 221 KB
pdf 318 KB


pdf 296 KB
pdf 424 KB
pdf 105 KBpdf 174 KB
pdf 41 KB
pdf 107 KB

pdf 80 KB

pdf 67 KB

pdf 61 KB
pdf 53 KB
pdf 56 KB
pdf 75 KB

pdf 184 KB

pdf 198 KB
pdf 58 KB
linia
b SYNOVA  KONWENCJONALNA - INSTRUKCJE ( Dostęp ograniczony )
FC 330C - Instrukcja instalacji i obsługi
OP 320C, OH 320C, HI 320C - Czujki serii 320 systemów Synova
Informacja techniczna, instrukcja instalacji

Czujki serii 320 systemów Synova - Instrukcja malowania
pdf 125 KB
pdf 184 KB

pdf 198 KB
linia
Ostatnia aktualizacja - 08.07.2001

http://www.cerber.com.pl  Napisz do nas